ANA SAYFA

Omurga Tümörleri

Yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır.
Nedir?
             
Omurga tümörleri kemik,sinir ve yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır.
 
Omurga tümörleri primer ve seconder(metastatik) olarak ayrılırlar.Primer olanlar omurgayı oluşturan dokudan kaynaklananlar,seconder ise vücudun diğer dokularından kaynaklanan tümörlerdir.sekonder tümörler kadınlarda en sık meme ve akciğerden,erkeklerde ensık akciğer ve prostattan köken alırlar.Çocuk ve adelosan dönemde genelde omurga tümörleri primerdir,erişkin dönemde ise sekonderdir.

İyi huylu tümörler;Osteokondroma,Osteoblastoma,Osteid Osteoma,Hemanjioma,Eozinofilik granüloma,Anevrizmal Kemik Kisti
 
Kötü huylu tümörler;Kordoma,Kondrosarkoma,Osteosarkom,Ewing sarkomu,Soliter Plasmositoma,Lenfoma,Lösemi,Nöroblastoma ve metastatik tümörler.
 
Belirtileri
 
En başlıca bulgu ağrıdır.Ağrı özellikle sırt ve bel bölgesinde görülür.Ağrı genellikle geceleri artmaktadır,istirihatle geçmeyen ancak hareketle şiddetlenen bir ağrı vardır,hastalık ilerledikçe ağrı şiddeti artar.tümörden kaynaklanan ağrılar genelde disk hernisi(fıtık)ağrısı ile karıştırılır ancak buradaki ağrılar istirahatle azalmaz.Ağrıdan başka el,kol,bacaklarda uyuşma güç kaybı,omurgada deformasyonlar,kırıklar idrar ve gaita kaçırma görülebilir.Bazı durumlarda felç durumu görülebilir.Tüm tümörlerde olabildiği gibi halsizlik,kilo kaybı,iştahsızlık,ateş,yorgunluk görülebilir.
 
Tanı
 
Kan testleri olarak hemogram,sedimentasyon,biyokimya tahlilleri,bazı tümörler özel markerlar çalışılır.
 
Görüntleme yöntemlari olarak direk grafi,CT,MR,sintigrafi kullanılmaktadır.Kemik tümörlerinin % 80-90 ı direkt grafi ile görülebilir ancak kesin teşhis koymada o kadar yardımcı değildir.CT ile kemik dokudan kaynaklanan tümörler ,MR ile yumuşak dokudan kaynaklanan tümörler daha iyi değerlendirilebilir.
 
Gerekli görülen durumlarda floroskopi veya CT eşliğinde perkütan iğne biopsisi veya açık biopsi alınarak tanı kesinleştirilir.
 
Cerrahi Tedavi
 
Tanı amaçla kullandığımız açık biopsiler aynı zamanda bazı tümörlerin tedavisi içinde kullanılabilmektedir.
 
Kemoterapi özellikle myeloma ve lenfoma gibi omurgayı etkileyen tümörlerde uygundur.Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında Ewing sarkomu,Osteosarkom ve lenfoma da kullanılabilir.
 
Radyoterapi özellikle metastatik tümörlerde yardımcıdır.
 
Cerrahide amaç ağrıyı ortadan kaldırmak,geniş bir şekilde tümörün tamamını çıkarmak bunu yaparkende omurganın stabilitesini korumaktır.
 
İyi huylu tümörlerde lezyonun takibi,bazı durumlarda lezyonun küretajı greftlenmesi,gereğinde lezyonun çıkarılması,çıkarılırken gerekli görülürse omurganın stabilizasyonu yapılır.
 
Tümör ameliyatları sonrasında da gerek kan tahlilleri gerekse görüntüleme yöntemleri ile kontroller gereklidir.